Privacy

Gebruikersdata

Welk Cijfer Moet Ik Halen? maakt gebruik van gebruikersdata om te zien hoe er gebruik wordt gemaakt van de applicatie. Deze gegevens bevatten geen persoonlijke data en zijn dus niet te herleiden naar individuele personen. De gegevens worden enkel gebruikt om te zien hoe veel mensen er gebruik maken van de applicatie en waar eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.